Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN | Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 | Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie | 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

Titlul Proiectului: „Economie socială – implicare și responsabilitate”
“Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” | ID 145814
Operator de date cu caracter personal înscris cu nr. 18366/07.12.2010

Acest site este cofinanţat din Fondul Social  European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

CENTRUL DE ARHIVARE VINGA

SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ

SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL are sediul în comuna Groși, județul Maramureș și vă pune la dispoziție servicii complete de contabilitate pentru afacerea, organizația non-profit sau instituția dumneavostră. În plus, vă asigurăm de îndeplinirea unor standarde profesionale înalte în ceea ce priveşte activitatea de contabilitate pe care o prestează personalul nostru specializat.

În principal ne adresăm clienților din muncipiul Baia Mare, din județul Maramureș și din zonele limitrofe, însă suntem disponibili să colaborăm și cu clienți din alte judeţe ale țării.

Ştiri şi evenimente

Adresa

SC SERVICII DE CONTABILITATE ÎN ECONOMIA SOCIALĂ RURAL SRL

CUI 34368245, J24/355/2015
Manager: Roșu Agota
Tel: 0748.883.972
Adresa: Sat Grosi, Comuna Grosi, Nr.307 Jud. Maramures

E-mail: contact@contabilitate-ecosoc.ro
  
/serviciidecontabilitate

Contact

There is no Default Captcha selected in your Global Configuration (or it is not properly setup). Captcha cannot be displayed.